.

.

Χρηματιστηριακή Αστρολογία

Πόσο τυχαία μπορεί να είναι μία χρηματιστηριακή άνοδος ή ύφεση, είτε αυτή διαδραματίζεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είτε στο ΧΑΑ; Το βιβλίο Χρηματιστηριακή Αστρολογία αποτελείται από δύο μέρη. Το καθένα είναι γραμμένο από διαφορετικό συγγραφέα και, επιπλέον, χειρίζεται το θέμα της χρηματιστηριακής αστρολογικής ανάλυσης και πρόβλεψης από εντελώς διαφορετική σκοπιά.

Συγγραφέας του πρώτου μέρους είναι η Δ. Γιαννακοπούλου της οποίας οι αστρολογικές χρηματιστηριακές μελέτες αναφέρονται αποκλειστικά στο αμερικανικό χρηματιστήριο, δηλαδή στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης (NYSE), στον δείκτη Dow Jones και στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Η εργασία της κ. Γιαννακοπούλου περιλαμβάνει αληθινά παραδείγματα αγοραπωλησιών ορισμένων μετοχών που είναι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο, με την ταυτόχρονη παράθεση των ωροσκοπίων, των πινάκων και των διαγραμμάτων των τιμών τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Το δεύτερο μέρος του βιβλίου υπογράφεται από τον κ. Δ. Κορωνάκη και, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται:

  • Το ιστορικό των μελετών για τη Σοφοκλέους.
  • Ιστορική αναδρομή και βιογραφίες-βιβλιογραφίες των ανθρώπων του αιώνα μας που έχουν προσφέρει έργο στη χρηματιστηριακή αστρολογία.
  • Το ιστορικό της ίδρυσης του ΧΑΑ και τα πιθανά ωροσκόπιά του.
  • Ο ρόλος των πλανητών και των αστρολογικών οίκων στα οικονομικά θέματα.
  • Η μέθοδος των Astrodynes, εφαρμοσμένη στα ωροσκόπια του δείκτη ΧΑΑ.
  • Μία πρωτοποριακή αστρολογική μέθοδος για την αλάνθαστη επιλογή των μετοχών του χαρτοφυλακίου μας.

© 2000: Δ. Γιαννακοπούλου
              Δ. Κορωνάκης

© Copyright 2007. Το υλικό των βιβλίων της Δ. Γιαννακοπούλου διατίθεται μόνο για προσωπική χρήση και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να εκτυπώσει την ύλη που έχει επιλεχθεί. Τα κείμενα των βιβλίων αυτών, προκειμένου να αναδημοσιευθούν ή να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναφορά σε εμφανές σημείο – κατά προτίμηση πριν την έναρξη του κειμένου- του ονόματος της συγγραφέως και της ιστοσελίδας www.astrothesaurus.gr.