.

.

Βελτίωση των οικονομικών

Μικρό Κείμενο: 

Τρόπος εξέτασης ωριαίων χαρτών, των οποίων οι ερωτήσεις αφορούν στη βελτίωση των οικονομικών πόρων του ερωτώντος