.

.

Φυγάδες και τυχόν επιστροφή τους

Μικρό Κείμενο: 

Γρήγοροι τρόποι άντλησης απαντήσεων περί επιστροφής ή μη των φυγάδων σε έναν ωριαίο χάρτη