.

.

Ωριαίες ερωτήσεις για καλή υγεία

Μικρό Κείμενο: 

Πως φαίνεται στον ωριαίο χάρτη, αν ο ερωτών θα έχει καλή υγεία στο προσεχές διάστημα