.

.

Θα ξαναβρώ το κινητό ή το βρήκε η Α και το πήρε;

Μικρό Κείμενο: 

Πως φαίνεται στον ωριαίο χάρτη, αν ο ερωτών θα έχει καλή υγεία στο προσεχές διάστημα