.

.

Θα αποκτήσω τη φιλοσοφική λίθο;

Μικρό Κείμενο: 

Ωριαίος χάρτης που συνέταξε ο Wiliam Lilly το 1647. Η απάντηση που έδωσε στον ενδιαφερόμενο.