.

.

Πότε θα απελευθερωθεί ο άντρας μου;

Μικρό Κείμενο: 

Περιγραφή του απόντος προσώπου από τον ωριαίο χάρτη.