.

.

Πάλχος

Από τις ημερομηνίες των αστρολογικών εργασιών του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έζησε κατά τον 5ο αιώνα. Αν και δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του, έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για το έργο του από τους αστρολογικούς χάρτες που συνέταξε, και βρίσκονται δημοσιευμένοι στο βιβλίο Greek Horoskopes των O. Neugebauer – H. B. van Hoesen. Οι περισσότεροι αστρολογικοί χάρτες του Πάλχου αφορούν θαλάσσια ταξίδια σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, όπως το Κάιρο, η Αθήνα, η Σμύρνη, κ.λπ. Είναι ένας από τους τελευταίους αστρολόγους που τήρησαν την ελληνιστική αστρολογική παράδοση, ενώ τα σωζόμενα ωροσκόπια του 5ου αιώνα είναι πιθανότατα τα τελευταία κείμενα που συνδέονται απευθείας με τις πηγές και την ανάπτυξη της αστρολογίας εκείνης της εποχής.

 

Ἐκ τῆς τῶν περὶ τὰ λεγόμενα ἀποτελέσματα ἐπτοημένων τερατολογίας  (69 KB)
-Περὶ καταρχῶν
-Περὶ ἀποδημίας

Περὶ τροπῶν τῶν δʹ καιρῶν
 
(71 KB)
-Ἄλλως.

Περὶ γραμμάτων ἐνεχθέντων
 
(76 KB)

Περὶ τοῦ γνῶναι τὸν σκοπὸν τοῦ ἐρωτῶντος περὶ τίνος θέλει ἐρωτᾶν
 
(117 KB)
-Πάλχου· ἄλλως περὶ τοῦ αὐτοῦ
-Περὶ τοῦ τί σημαίνει ἡ ἐρώτησις
-Πάλχου· ἐὰν ἐρωτηθῇς παρά τινος τί γίνεται αὐτῷ ἀγαθὸν ἢ κακόν.
-Πάλχου· ἄλλος τρόπος ζητήσεως πότε ἐπανελεύσεται.
-<Πάλχου·> ἄλλως εἰ συλλαμβάνει.

Περὶ ἀπωλείας πράγματος κατὰ Ἐρασίστρατον
 
(79 KB) 

 

 

Η παρούσα ενότητα περιέχει βιβλία ή αποσπάσματα βιβλίων, τα οποία δεν έχουν συγγραφικά δικαιώματα, αφού πρόκειται για πολύ παλαιές εκδόσεις.
Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης των αρχαίων αυτών βιβλίων, κύριο μέλημα υπήρξε η όσο το δυνατόν πιστότερη αντιγραφή τους, προκειμένου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η γραφή και το ύφος του εκάστοτε συγγραφέα. Επίσης, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε όλα τα βιβλία να γίνουν περισσότερο ευανάγνωστα για τον σύγχρονο αναγνώστη, μέσω μιας καλύτερης σελιδοποίησης, σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ορισμένων πινάκων, αστρολογικών συμβόλων κ.λπ.

Στις σελίδες των βιβλίων αυτής της ενότητας, στα οποία έχει καταβληθεί προσωπική εργασία, υπάρχει η ένδειξη © www.astrothesaurus.gr. Οι επισκέπτες μπορούν μεν να τα εκτυπώσουν για προσωπική τους χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.