.

.

Αντίοχος των Αθηνών

Οι παρακάτω αστρολογικές ενότητες έχουν επιλεγεί από τον Θησαυρό , το περίφημο έργο του Αντιόχου των Αθηνών, που έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα. Το έργο του Αντιόχου αποτελεί σήμερα την καλύτερη πηγή, για την αποσαφήνιση της εξειδικευμένης αστρολογικής ορολογίας των ελληνιστικών χρόνων, ενώ η διάσωση των κειμένων του Θησαυρού οφείλεται σε μεταγενέστερους λόγιους, όπως ο Πορφύριος και ο Ρητόριος της Αιγύπτου.

 

Περὶ τῶν συναφῶν τῆς Σελήνης πρὸς τοὺς ζʹ ἀστέρας τοὺς πλάνητας
(115 KB)

 

Περὶ τῶν ζʹ πλανωμένων ἐν ἐπιτομῇ
(115 KB)

 

Η παρούσα ενότητα περιέχει βιβλία ή αποσπάσματα βιβλίων, τα οποία δεν έχουν συγγραφικά δικαιώματα, αφού πρόκειται για πολύ παλαιές εκδόσεις.
Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης των αρχαίων αυτών βιβλίων, κύριο μέλημα υπήρξε η όσο το δυνατόν πιστότερη αντιγραφή τους, προκειμένου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η γραφή και το ύφος του εκάστοτε συγγραφέα. Επίσης, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε όλα τα βιβλία να γίνουν περισσότερο ευανάγνωστα για τον σύγχρονο αναγνώστη, μέσω μιας καλύτερης σελιδοποίησης, σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ορισμένων πινάκων, αστρολογικών συμβόλων κ.λπ.

Στις σελίδες των βιβλίων αυτής της ενότητας, στα οποία έχει καταβληθεί προσωπική εργασία, υπάρχει η ένδειξη © www.astrothesaurus.gr. Οι επισκέπτες μπορούν μεν να τα εκτυπώσουν για προσωπική τους χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.