.

.

Ολυμπιόδωρος - Olympiodorus

Τα ακόλουθα κεφάλαια έχουν επιλεγεί από μια εργασία του 6ου αιώνα με τίτλο "Σχόλια του Ολυμπιόδωρου στον Παύλο τον Αλεξανδρινό"
(Olympiodorus, Commentarium in Paulum Alexandrinum).

Περὶ ποιότητος τῶν σχημάτων καὶ εἰς τί συμβάλλονται
(110 KB)

 

Τί ἐστὶ συναφὴ καὶ ἀπόρροια
(68 KB)

 

Περὶ ποιότητος τῶν δ΄ σχημάτων
(54 KB)

 

Περὶ ἀσυνδέτων καὶ ἀσχηματίστων
(55 KB)

 

Περὶ ἰσαναφόρων καὶ ὁμοζώνων
(58 KB)

 

Περὶ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν
(56 KB)

 

Περὶ ἀναφορῶν καὶ ἀποκλιμάτων
(61 KB)

 

Περὶ φάσεων καὶ δύσεων
(50 KB)

 

Περὶ τοῦ πότε ἑῷος ἀνατολικὸς λέγεται
καὶ πότε στηρίζων καὶ ἀκρόνυχος καὶ προσθέτης
καὶ ἑῷος δυτικὸς καὶ ἑσπέριος

(81 KB)

 

Περὶ ἐπιτολῶν καὶ κρύψεων καὶ προσθέσεων
καὶ ἀφαιρέσεων καὶ περιπολούντων

(57 KB)

 

Περὶ συνοδικῶν ἀστέρων
(84 KB)

 

Περὶ διεπόντων
(66 KB)

 

Περὶ κλήρου καὶ δωδεκατημορίων αὐτῶν
(72 KB)

 

Περὶ τῶν ὀνομάτων τῶν ἑπτὰ κλήρων καὶ ἃ σημαίνει
(160 KB)

 

Περὶ τῆς διακρίσεως τῶν δώδεκα τόπων
(154 KB)

 

Περὶ ἐνιαυτοῦ καὶ μηνὸς καὶ ἡμέρας
(121 KB)

 

Περὶ οἰκοδεσπότου καὶ χρόνων ζωῆς
(65 KB)

 

Η παρούσα ενότητα περιέχει βιβλία ή αποσπάσματα βιβλίων, τα οποία δεν έχουν συγγραφικά δικαιώματα, αφού πρόκειται για πολύ παλαιές εκδόσεις.
Κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης των αρχαίων αυτών βιβλίων, κύριο μέλημα υπήρξε η όσο το δυνατόν πιστότερη αντιγραφή τους, προκειμένου να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η γραφή και το ύφος του εκάστοτε συγγραφέα. Επίσης, έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια ώστε όλα τα βιβλία να γίνουν περισσότερο ευανάγνωστα για τον σύγχρονο αναγνώστη, μέσω μιας καλύτερης σελιδοποίησης, σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ορισμένων πινάκων, αστρολογικών συμβόλων κ.λπ.

Στις σελίδες των βιβλίων αυτής της ενότητας, στα οποία έχει καταβληθεί προσωπική εργασία, υπάρχει η ένδειξη © www.astrothesaurus.gr. Οι επισκέπτες μπορούν μεν να τα εκτυπώσουν για προσωπική τους χρήση, αλλά δεν επιτρέπεται η έντυπη ή ηλεκτρονική αναπαραγωγή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.