.

.

Ενημέρωση

22-02-2009
22/02/2009

Η αυγή της 22ας Φεβρουαρίου προσφέρει στους φίλους της αστρονομικής παρατήρησης μια αξιοπρόσεκτη εικόνα: 4 ουράνια σώματα να ανατέλλουν, η Σελήνη, ο Ερμής, ο Δίας και ο Άρης. Ο εντοπισμός του Ερμή και του Δία γίνεται εύκολα, δια γυμνού οφθαλμού, έχοντας ως οδηγό τη Σελήνη. Βέβαια, για τον Άρη θα χρειαστεί ένα καλό ζευγάρι κυάλια.

A planetary trio
13/02/2009

The other three planets visible are morning objects. Two of these are visible toward month's end but with some difficulty: Jupiter and Mercury.
Solar conjunction for Jupiter was on Jan. 24; by the final week of February it'll be on its way back into view, appearing a little higher each day. Off to its upper right will be fainter Mercury. Bring binoculars for this challenging sighting; the two planets will be very low above the east-southeastern horizon about 30-35 minutes before sunrise.

Lord of the Rings
13/02/2009

The next planet to look for is Saturn. This week it comes up above the eastern horizon about 90 minutes after sunset, but by the time of its opposition to the sun on March 8 it will be visible all night from dusk to dawn. Two nights later, on March 10, Saturn will ride high above the full moon.
Brightening slightly from magnitude +0.7 to +0.5, Saturn appears twice as bright as the bluish star, Regulus, the brightest star of Leo, the Lion. Shining sedately with a yellow-white hue, Saturn appears far to the lower left of that first magnitude star during the evening.

The Evening Lantern
13/02/2009

If you ever wanted to see a planet so bright it will take your breath away, this is your week and Venus is the planet. It hangs lantern-like, high in the west as darkness falls. It's so bright now that you should have little trouble finding it even before sunset in a clean, deep blue sky – which is also a good time to look at its dramatic crescent shape in a telescope.
As dusk starts to fade, this unrivalled heavenly lamp can scarcely be missed and you won't need a map. Venus sets more than 3 hours after the sun.