.

.

Γεωγραφικές συντεταγμένες

Γεωγραφικά μήκη και πλάτη Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Γεωγραφικά μήκη και πλάτη για όλον το πλανήτη
Γεωγραφικά μήκη και πλάτη Ελλάδος