.

.

Διατύπωση της ερώτησης (216 ΚΒ)
Πότε θα πάρω απάντηση;
Υποθετικές ερωτήσεις
Ερώτηση για λογαριασμό άλλων
Τι κρύβει ο ερωτών;
Ερώτηση πίσω από την ερώτηση
Πολλαπλές ερωτήσεις στον ίδιο χάρτη

Ποιόν να διαλέξω; Αυτόν ή εκείνον; (222 ΚΒ)
Η έξυπνη ερώτηση

Σχέσεις-γάμος (254 ΚΒ)
Ο πρώην, ο νυν και ο επόμενος
Η πραγματοποίηση του γάμου
Ποιος εμποδίζει το γάμο;