.

.

 

Πρόλογος
(159 KB)

Πρόλογος Φιλολόγου
(543 KB)

Carmen Astrologicum - Βιβλίο 5
-I-
(602 KB)
Σημείωμα για τον αναγνώστη
Περί των καταλλήλων ζωδίων και των επιτηρήσεων της Σελήνης για την έναρξη ενεργειών
Περί οικοδομικής
Περί αγοράς διαφόρων ειδών
Περί αγοράς Ιουλιανού
Περί γάμου

-II- (4.371 KB)
Περί χωρισμών
Περί αφαιρέσεως των εμβρύων
Δωροθέου Σιδωνίου περί δανείου
Περί εναγόντων και εναγομένων
Περί χειρουργίας

Carmen Astrologicum - Βιβλία 1-4

(730 KB)

Διδασκαλία βασικών αρχών και τεχνικών της ελληνικής αστρολογίας (4.514 KB)
Περί υψωμάτων και ταπεινωμάτων
Τα τεταρτημόρια και η φύση τους
Ανατολικότητα και δυτικότητα των πλανητών
Διαίρεσις των χρόνων

Γλωσσάρι ελληνικών αστρολογικών όρων

(683 KB)