.

.

Αστρολογική Ωδή

Στα πέντε βιβλία του Carmen Astrologicum εμπεριέχεται όλη η αστρολογική γνώση της αρχαίας εποχής, από το Α ως το Ω. Για το λόγο αυτό, το έργο του Δωρόθεου είναι αναμφισβήτητα η θεμελιώδης πηγή στην οποία βασίστηκε ο περίφημος αστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαίος για να συγγράψει την Τετράβιβλο, καθώς και όλοι οι μεταγενέστεροι που ασχολήθηκαν με την αστρολογία-αστρονομία.

 Η συγγραφέας Δ. Γιαννακοπούλου δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να μελετήσει όλα τα διασωζόμενα αρχαία ελληνικά κείμενα του Δωρόθεου του Σιδωνίου που μεταφράζονται για πρώτη φορά παγκοσμίως. Η πληθώρα, δε, των διευκρινιστικών και επεξηγηματικών σχολίων της συγγραφέως, αφ’ενός διευκολύνουν και αυξάνουν τη δυνατότητα κατανόησης, αφ’ετέρου βοηθούν τον αναγνώστη στην καλύτερη πρόσληψη ακόμα και των πιο δύσκολων εννοιών του αρχαίου κειμένου.

Αν και, εκ πρώτης όψεως, το Carmen Astrologicum, είναι εξειδικευμένο, διαθέτει εντούτοις, το πλεονέκτημα ότι μπορεί να διαβαστεί –και να χρησιμεύσει ως πολύτιμο βοήθημα– τόσο από τους κατέχοντες το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, όσο και από τους "νεομύητους" στην αστρολογική τέχνη. Επιπλέον, μαζί με το προηγούμενο βιβλίο της συγγραφέως Ωριαία Αστρολογία – Τα χαμένα κλειδιά, αποτελούν τις καλύτερες πηγές της ελληνικής αστρολογικής θεωρίας και πράξης. Άλλωστε, εάν ο σύγχρονος μελετητής θέλει να έχει μια σημαντική και ακριβή εικόνα για την ιστορία της αστρολογίας και των αυθεντικών πηγών της, τότε αυτό και μόνο το Carmen Astrologicum είναι το πιο αντιπροσωπευτικό κείμενο.

Έτσι, αν κάποιος ήδη κατέχει τις βασικές έννοιες και τους κανόνες των πλανητικών κινήσεων και των επιρροών τους που αναπτύσσονται εκτενώς στο βιβλίο Ωριαία Αστρολογία – Τα χαμένα κλειδιά, τότε θα είναι ίσως αρκετά εύκολο να κατανοήσει τα γραφόμενα στο Carmen Astrologicum. Επιπροσθέτως, δίνεται στον αναγνώστη η δυνατότητα να βοηθηθεί από πολλές κριτικές σημειώσεις και παραπομπές, δύο γλωσσάρια (ένα φιλολογικό και ένα αστρολογικό), καθώς και από ένα παράρτημα το οποίο περιέχεται στην έκδοση, όπου αναπτύσσονται οι περισσότερες έννοιες της αρχαίας ελληνικής αστρολογίας.

© 2005: Δ. Γιαννακοπούλου

© Copyright 2007. Το υλικό των βιβλίων της Δ. Γιαννακοπούλου διατίθεται μόνο για προσωπική χρήση και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ή να εκτυπώσει την ύλη που έχει επιλεχθεί. Τα κείμενα των βιβλίων αυτών, προκειμένου να αναδημοσιευθούν ή να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να συνοδεύονται από την αναφορά σε εμφανές σημείο – κατά προτίμηση πριν την έναρξη του κειμένου- του ονόματος της συγγραφέως και της ιστοσελίδας www.astrothesaurus.gr.