.

.

Ανάλυση ωριαίων χαρτών

Θα έχω γρήγορη και θετική απάντηση από τον Robert Hand?
Θα σταματήσουν οι φωτιές στην Ελλάδα και πότε?
Είμαι έγκυος;
Θα έρθει ο David μαζί μου στην Αγγλία?
Αληθεύουν οι φήμες?
Θα έρθει μαζί μας η Μάγδα στην Αφρική?
Θα είναι ο Κώστας ευχαριστημένος μεθαύριο βράδυ μετά το meeting?
Θα προσλάβει η Τάδε πολυεθνική τον κύριο Παπαδόπουλο?
Θα αγοράσω το διαμέρισμα που είδα και μου άρεσε?
Θα βρω υπάλληλο σύντομα?