Τα Μυστικά της Ωριαίας Αστρολογίας

«Τα Μυστικά Της Ωριαίας Αστρολογίας» είναι η φυσική συνέχεια ενός δημοφιλέστατου βιβλίου της συγγραφέως, που εκδόθηκε το 1999 με τίτλο «Ωριαία Αστρολογία – Τα χαμένα κλειδιά», στο οποίο παρουσιάζεται όλη η διδακτική ύλη της Ωριαίας και έχει γίνει, γνωστό στους ενημερωμένους, περί τα αστρολογικά, αφού πρόκειται για τη μοναδική έκδοση, για την Ωριαία, που κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αποτελεί τον πολύτιμο οδηγό για όλους, όσους θέλησαν να εξερευνήσουν αυτή την αρχαία αστρολογική τεχνική.

Βιβλία της
Δ. Γιαννακοπούλου

Πόσο τυχαία μπορεί να είναι μία χρηματιστηριακή άνοδος ή ύφεση;
Το βιβλίο Παραδοσιακή Αστρολογία στη Σύγχρονη Εποχή
Η β΄ έκδοση του βιβλίου Ωριαία Αστρολογία-Τα χαμένα κλειδιά
Στα πέντε βιβλία του Carmen Astrologicum εμπεριέχεται όλη η αστρολογική γνώση της αρχαίας εποχής.
Η ύλη του βιβλίου Αθλητική Αστρολογία αποτελεί τη συνέχεια της ομώνυμης ενότητας

Νέο

Βελτίωση των οικονομικών

Τρόπος εξέτασης ωριαίων χαρτών, των οποίων οι ερωτήσεις αφορούν στη βελτίωση των οικονομικών πόρων του ερωτώντος

Άρθρο

Φυγάδες και τυχόν επιστροφή τους

Γρήγοροι τρόποι άντλησης απαντήσεων περί επιστροφής ή μη των φυγάδων σε έναν ωριαίο χάρτη

.

Επιλογές

Θα αποκτήσω τη φιλοσοφική λίθο;

Ωριαίος χάρτης που συνέταξε ο Wiliam Lilly το 1647. Η απάντηση που έδωσε στον ενδιαφερόμενο

Θα ξαναβρώ το κινητό ή το βρήκε η Α και το πήρε;

Πως φαίνεται στον ωριαίο χάρτη, αν ο ερωτών θα έχει καλή υγεία στο προσεχές διάστημα

Ωριαίες ερωτήσεις για καλή υγεία

Πως φαίνεται στον ωριαίο χάρτη, αν ο ερωτών θα έχει καλή υγεία στο προσεχές διάστημα

Πότε θα απελευθερωθεί ο άντρας μου;

Περιγραφή του απόντος προσώπου από τον ωριαίο χάρτη.

Απόντα άτομα - Μέρος Β΄

Περιγραφή του απόντος προσώπου από τον ωριαίο χάρτη.

Απόντα άτομα – Μέρος Α΄

Πως κατα-
λαβαίνου-
με σε τι
κατάστα-
ση βρίσκε-
ται ένα απόν πρόσωπο.

Μετακομίσεις και μετακινήσεις - Μέρος Β΄

Παρατηρήσεις που προτρέπουν σε αλλαγή κατοικίας...

Μετακομίσεις και μετακινήσεις - Μέρος Α΄

 Αστρολογικές ενδείξεις που προτρέπουν τον ερωτώντα να μην μετακομίσει.

Θέματα 12ου οίκου

Ενδείξεις γρήγορης ή αργής αποφυλάκισης…

 

11ος οίκος: Φιλίες, Στόχοι και Επιθυμίες

Παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από ωριαίους χάρτες με θέματα 11ου οίκου...

Πολιορκία, φιλικοί και εχθρικοί πλανήτες

Παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από ωριαίους χάρτες…

Συμπεράσματα από ωριαίους χάρτες

Διαφορετικά εκτιμάται η Σελήνη αν βρίσκεται ανατολικά και διαφορετικά αν βρίσκεται δυτικά του Ηλίου.

Εκπαιδευτικά Videos και mp3

Ο Arthyr Chadbourne, σε αυτό το πεντάλεπτο video, επιχειρεί να μυήσει τον σπουδαστή στις τεχνικές υπολογισμού και την λειτουργία των κλήρων στους αστρολογικούς χάρτες.

Η αλίευση αστρολογικών θησαυρών μέσα από τα αρχαία ελληνικά κείμενα.

Η αλίευση αστρολογικών θησαυρών μέσα από τα αρχαία ελληνικά κείμενα.

Φωτογραφία της ημέρας από τη Nasa

Η σελήνη τώρα

Αστέρια και πλανήτες